Miljöproduktion

Vårt företag följer konceptet miljövänlighet och resursbevarande. Nyligen är miljöskyddssituationen dyster, vårt företag svarar positivt och genomför miljöskyddsproduktionen.

1. Eliminera föråldrade anläggningar och introducera avancerad utrustning. Vi eliminerar föråldrade anläggningar och introducerar avancerad utrustning vid en bestämd period för att förbättra produktionseffektiviteten, samtidigt som skrothastigheten minskas samtidigt som vi förverkar noll föroreningar och mikroutsläpp i produktionen.

2. Förbered varor för att möta det överenskomna leveransdatumet med kunderna aktivt. Förbered varor i förväg för regelbundna beställningar för att säkerställa att komponenter kan erhållas från leverantörer i tid för vidare bearbetning och montering, för att säkerställa leverans av varor till kunder i rätt tid.


Inläggstid: Jan-23-2021